Stacks Image 841679
Visste du att?
Dessa vaskar är tillgängliga i alla Corianfärger!

Vaskar Badrum Fontana

VASKAR I CORIAN® TILL BADRUM
(Available in all colours)

FO / FD 

Fontana FO
Stacks Image 841853
Stacks Image 841855
Stacks Image 841857
Stacks Image 841859
Stacks Image 841861
Stacks Image 841863
Stacks Image 841865
Stacks Image 841867
FCU 

Fontana FCU
Stacks Image 841835
Stacks Image 841837
Stacks Image 841839
Stacks Image 841841
Stacks Image 841843
Stacks Image 841845
Stacks Image 841847
Stacks Image 841849
FP 

Fontana FP
Stacks Image 841900
Stacks Image 841902
Stacks Image 841908
Stacks Image 841910
Stacks Image 841912
Stacks Image 841914
Stacks Image 841916
Stacks Image 841918
Stacks Image 841920
Stacks Image 841922
FR 

Fontana FR
Stacks Image 841965
Stacks Image 841967
Stacks Image 841969
Stacks Image 841971
Stacks Image 841973
FW 

Fontana FW
Stacks Image 841997
Stacks Image 841999
Stacks Image 842001
Stacks Image 842003
Stacks Image 842005
Stacks Image 842007
FOB / FS 

Fontana FOB
Stacks Image 842033
Stacks Image 842035
Stacks Image 842037
Stacks Image 842039
Stacks Image 842041
Stacks Image 842043